เริ่มต้นจากการไม่มีสินค้า แต่สนใจอยากนำสินค้ามาขายในอาลีบาบา จึงหาสินค้าที่ต่างชาติสนใจนำมาโพสค์ก่อน หลังจากเข้าใช้งานอาลีบาบา และศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างจริงจังทำให้ read more

คุณคัทรียา เลาหพัฒนวงศ์
Gold Supplier Member

หลังจากการอมรมวันนั้นทำให้ผมมีความสนใจในการค้าขายระหว่างประเทศเป็นอย่างมากและได้เริ่มค้นคว้าว่าสินค้าตัวไหนของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของโลก”ปลาทนู่ากระป๋อง”จัดเป็นสินค้าอันดับต้นๆ read more

คุณกิตติทัต ปานคง
Gold Supplier Member

ผมเป็นเทรดดิ่งคอมพานีเต็มตัว คือไม่มีสินค้าและโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง แต่อาลีบาบาช่วยให้ผมรู้ความต้องการของลูกค้าคืออะไร จึงทดลอง read more

คุณมาโนช สัจพรเดช
Gold Supplier Member

จุดเริ่มต้นของบริษัทคือผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยเริ่มต้นจากการขายผ่าน Facebook จนกระทั้งเริ่มมีลูกค้าจากประเทศจีนให้ความสนใจทั้งซื้อใช้เองและซื้อเป็นของฝาก read more

คุณไพรวัลย์ โทนแก้ว
Gold Supplier Member

ผมอายุ 23 ปีครับ เริ่มสมัครอาลีบาบาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว มีทั้งหมด 5 แอคเค้า ลูกค้า 90% มาจากอาลีบาบา ปัจจุบันมีโรงงานผลิตทั้งในไทยและต่างประเทศหลายแห่ง read more

คุณณัฐกิตต์ รักตระกูล
Gold Supplier Member

ผมใช้งานอาลีบาบาเข้าสู่ปีที่ 12 แล้วครับ ประทับใจมาก ผมส่งออก 100% โดยทั้ง 100%นี้ ได้ลูกค้าจากอาลีบาบาทั้งหมด เฉลี่ยแล้ว read more

คุณปรัชญา มหาเจริญ
Gold Supplier Member

แนวคิดเริ่มจากคุณปู่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องอีคอมเมิร์ซ ผมจึงมองหาแพทฟอร์มที่เหมาะกับธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เจอกับลูกค้าทั่วโลกได้ ซึ่งเว็บไซต์อาลีบาบาตอบโจทย์ในทุกมิติ read more

คุณสิร ปาลีวงศ์
Gold Supplier Member

บริษัทเราทำเกี่ยวกับเหล็กแปรรูป มีความชำนาญเรื่องการผลิต ออกแบบและติดตั้งชั้นวางสินค้าให้กับ 7Eleven , Lotus Express , Jiffy , และอีกมากมาย รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านค้าปลีก ต่อมาบริษัทได้มองเห็นโอกาสจากการที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก read more

คุณนพพล ชูกลิ่น
Gold Supplier Member

จุดเริ่มต้นมาจาก บริษัทมีแนวคิดอยากส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ โดยเราคิดว่าวิธีที่ทำให้มีโอกาสเจอกับลูกค้าในประเทศต่างๆได้น่าจะเป็นการออก Trade Show แต่มีค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าโรงแรมที่พัก read more

คุณปณิชา เลาหะมณฑลกุล
Gold Supplier Member

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน และ E-Commerce เป็นสิ่งที่เราอยากทำจึงตัดสินใจสมัครเป็น Gold Suuppliers กับ Alibaba หลังจากที่เข้ามาผลตอบรับดีมาก read more

คุณอภัสนันท์ พงศ์ธนะนันท์
Gold Supplier Member